İş Yaşamında Evrensel İlkeler ve Yazılı Olmayan Kurallar

İş Yaşamında Yazılı Olmayan İlkeler de var ve Evrensel Değerlerin başarı için mutlaka korunması ve yaşatılması gereklidir.

Herkesin bildiği üzere hayatta,iş dünyasında yazılı olan kurallar olduğu gibi yazılı olmayan kurallar da mevcuttur.

Yine aynı şekilde insanların doğduğu andan itibaren sahip olduğu hak ve özgürlükler,global ölçekte tüm kültürlerde olması gereken bazı değerler vardır: Evrensel Değerler.

Antropologların uzun yıllar yaptığı çalışmalar ve yaklaşık 300 uygarlık üzerindeki incelemeleri sonucunda 6 kavram Evrensel Değer olarak kabul edilmiştir.

Gerçeğin kişilerin isteğine göre değiştirilemeyeceğine olan inanç ve bu gerçeğe uygun davranmak “Gerçeğe Saygı” değeridir örneğin.

İnsanın sözlerinin,davranışlarının bir bütün içerisinde olması ( halk arasındaki tabiriyle “özü,sözü bir”)
beraberinde güveni getirir. “Kişisel Bütünlük” değeri de bu şekilde ortaya çıkar. Aslında iş dünyasında Liderlik kavramında da bu değeri görebiliriz.Gerçek Liderlerin sahip olduğu özelliklerden biridir Söylemler ile Eylemlerin birbirini tutması.Güvenin oluşması ve hızıyla tüm ilişkilerin,işlerin kolaylıkla yürümesi.

Hakkaniyet, İnsan Onuruna Saygı, Hizmet, Sevgi ise diğer Evrensel Değerler…Her toplumun ve bireyin sahip olması gereken kavramlar.Sahip olmaması Medeni ve gelişmiş bir toplum olamaması anlamındadır.

Genel olarak,blogumda konulara Yönetim Bilimi açısından baktığımı biliyorsunuz. Yönetim açısından değerlendirdiğimde hepsinin “Liderlik” kavramı içerisinde de yer aldığını görebiliriz.

İyi bir Lider, Hakkaniyet sahibi olmalıdır.

Astlarına,üstlerine,müşterilerine,paydaşlarına,çevresine saygı göstermeli ve onlara hizmet etmelidir ki bu da bizi “Hizmetkar Liderlik”anlayışına götürecektir. İyi bir Lider astlarına işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli kaynakları sağlar,engelleri ortadan kaldırır,yolları açar,açmalıdır.
Gerektiğinde ekibi işini daha iyi yapabilsin diye motivasyon için astlarına çay servisi de yapan bir yönetici düşünün.Tüm bunlar sahip olduğunuz dogmayla eşleşmedi mi?
Tanıdığınız veya aklınıza gelen yöneticilerle bu kavramı eşleştiremediyseniz doğru yöneticiyle çalışmadığınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi insanlar şirketlerini değil çalıştıkları yöneticileri terk eder ve işlerinden ayrılır.

İnsan Onuruna Saygı Değeri konusunda yöneticilerin çok özen göstermeli ve üzerinde özellikle çalışmalıdır.Yönetici,astına karşı saygılı olmalı ve sahip olduğu inançlarıyla alay etmemelidir.Örneğin;Yönetici olması ona astının fiziki özellikleriyle(boy,kilo vb)alay etme hakkını hiçbir zaman vermez.Kötü söz söylememeli,astının haklarını korumalı,güven telkin etmelidir.Ancak bu davranışları göstermesi durumunda insanların saygısını kazanabilir ve peşinden gidilebilecek bir Lider olabilir.

İş Yaşamında Evrensel İlkeler ve Yazılı Olmayan Kuralları da vardır.
Evrensel Değerler korunmalıdır

İş dünyasına baktığımızda iyi bir okuldan mezun olunması,dil bilinmesi,iyi kurumlarda iş tecrübesine sahip olunması parlak bir öz geçmiş olarak değerlendirilir,karakter testi adında envanter çalışmaları da yapılır adayın analist,analitik vb olup olmadığına bakılır ardından genel olarak bu öz geçmişe göre potansiyel bir işe kabul edilirsiniz.

Peki yazılı olmayan ve her bireyin sahip olması gereken Evrensel Değerler?

İş yaşamında Yazılı Olmayan İlkeler öz geçmişteki okul,dil vb özelliklerden çok daha önemlidir. Takım ruhunu oluşturur,başarılı iş sonuçlarının ortaya çıkmasında önemli bir katalizördür.
Hiç kimse aynı iş ortamında kötü sözler söyleyen,çevresine karşı saygısız birileriyle çalışmak istemez.Hiç kimse iş arkadaşının bir yalancı olmasını da tercih etmez.

Bu noktada kendi tecrübelerimden derlediğim,inandığım ve uyguladığım Yazılı Olmayan bazı İlkeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Paylaştığım ilkeleri iş süreçlerinize dahil edebilirseniz gerek iş ortamınızda gerekse de hayatınızda olumlu değişimler olacağına ve bazı konuların daha kolay çözüme kavuşacağına yürekten inanıyorum.

Bu değerlere sahip çalışanların ve kurumların sayısının artması dileklerimle…

 • Gözü ve Gönlü emeğinden başkasına değmeyen,
 • İnsan olduğumuzu unutmayan,hatırlatan,
 • Değer katan,
 • Geldiği yeri unutmayan,
 • “önemli” yerine “değerli” olmayı tercih eden,
 • Bir şeyin fiyatından önce onun değerini düşünen,
 • Şartlar ne kadar aleyhte gözükse de teslim olmayan,
 • “Kaybettiğinde değil,vazgeçtiğinde yenilirsin”gerçeğini bilen,
 • Hayal kurabilen,
 • Kendi başarısında boğulmayan,
 • Yolunu kaybetmeden yürüyen,
 • Yaşarken öğrenen,
 • Öğrendiğini yaşayan,değer üreten ve paylaşan,
 • Vicdanıyla da düşünen,
 • Geride hızlı bir iz bırakan,
 • İnsana ilham veren,
 • “Körler çarşısında ayna satma,sağırlar çarşısında gazel atma” nasihatini tutan,
 • iyiliği yaşayan ve yaşatan,
 • yıllar içinde oluşan bilgi ve tecrübelerini cömertçe paylaşan,
 • yolun kalıcı,yolcunun gidici olduğuna inanan,
 • “yol olmayan yerden git ki iz bırak”deme cesaretini gösteren,
 • yollar açan,
 • “Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak,hiç bir şey bizim değil”mısrasına inanan…

Sevgi ve Saygılarımla,

Turgut Erkaynak

Please follow and like us: